Monthly Archives: juli 2014

Ciceros «sunne skepsis»

På Ciceros nettsider finnes en side som kalles «Fakta om klima«. Der kan man lese følgende:

Sunn skepsis

Vil du følge diskusjonen som tar til orde for sunn skepsis i klimaforskningen, besøk nettstedet Skeptical Science som oppdateres fortløpende av fysikeren John Cook.

Videre linkes det til Skeptical Sciences «about page«, der man kan lese at

Skeptical Science is maintained by John Cook, the Climate Communication Fellow for the Global Change Institute at the University of Queensland. He studied physics at the University of Queensland, Australia. After graduating, he majored in solar physics in his post-grad honours year.

Det er flere problemer med dette. Skeptikal Science har en historikk med historierevisjon, noe denne «om-siden» selv er et eksempel på. Ifølge en tidligere versjon av nettsiden oppgav han nemlig følgende:

This site was created by John Cook. I’m not a climatologist or a scientist but a self employed cartoonist and web programmer by trade. I did a Physics degree at the University of Queensland and while I achieved First Class Honours and could’ve continued onto a PhD, I instead quit academia and became a professional scrawler. Too much doodling in lectures, I think.

Ifølge Popular Technology jobbet han som tegner i over ti år uten noen kontakt med akademia eller vitenskap. Dette er allerede et lite varselssignal om det som man kan lese mer om på Popular Technology og det som mange debattanter har erfart, nemlig at hele debatter redigeres i ettertid for å gjøre «historien» mest mulig fordelaktig for aktivistene på SkS. De meritterte klimaforskerne Patrick Michaels og Roger Pielke Sr. fikk til slutt nok av tegneren Cook.

Et annet poeng er selvfølgelig at det norske samfunnet finansierer klimaforskningen og forskerne ved CICERO. Burde vi ikke da forvente at de skal kunne svare på spørsmål om klima selv, i stedet for å henvise til et propagandanettsted på generelt grunnlag? Om ikke annet dokumenterer også SkS at det finnes så og si hundrevis av stridspunkter i klimadebatten. Hvis ikke CICERO kan svare på ett og alt, er det jo også et svar. Den tilsynelatende generelle aksepten av en aktivistside på det ene ytterpunktet i klimadebatten stiller ikke akkurat CICERO i et godt lys som en institusjon med objektive synspunkter på klimaforskningen.

Men det er flere problemer som hefter ved CICEROs «sunnhetsattest» for Skeptical Science: I august i fjor kom bloggeren Brandon Shollenberger over en mappe på Cooks nettsted som inneholdt en rekke bilder. Blant de mer uskyldige var det ett som sammenholdt den meritterte økonomen Richard Tol med Frankensteins kone (fra filmen), men det var også en rekke andre photoshoppede bilder som fremstilte Skeptical Science-medlemmene i nazi-uniformer, inkludert et av John Cook som «Reichsführer», og et av Dana Nuccitelli som nazist på motorsykkel.  Videre ble meningsmotstanderne Anthony Watts, Christopher Moncton og James Delingpole fremstilt som atletiske Sparta-krigere i lendekleder (Watts lo godt av dette og kommenterte at det var lenge siden han hadde sett så bra ut!). Steve McIntyre karakteriserte dette som «homoerotic», men det internasjonale nettsamfunnet klødde seg i hodet. Hva i alle dager var meningen med dette? Bare en uskyldig erotisk lek? Guttestreker? En plan om å late som bildene var produsert av meningsmotstandere, for deretter å påberope seg offerrollen? Eller noe atskillig skumlere? Ingen vet, utenom dem selv.

Et av bildene er gjengitt av alltid høflige Barry Woods (en sunn skeptiker):

cropped-skstrooper_marked

Kilde: Barry Woods.

Vi ser at nazi-symbolene fra det opprinnelige Nürnberg-rallyet i 1936 (originalen finnes HER) er omhyggelig byttet ut med Skeptical Sciences symboler.

Jeg er enig med Steve McIntyre i at bildene er «to say the least, bizarre, if not disturbing». Hva som er bakgrunnen for disse bildene, vet jeg ikke, men er jeg uenig med Pål Prestrud i at «sunn skepsis» er den mest nærliggende beskrivelsen av den virksomheten som aktivistene på Skeptical Science bedriver. Eller vil CICERO poste dette bildet av Herr Cook, fysiker, på sidene sine?

Herr John Cook

Herr Cook og hans kamerater er selvfølgelig også personene bak den nå berømte «97 prosent studien» som er omtalt i foregående post.

 

Reklamer

Om bølger i bloggosfæren, 97 prosent og hentesveis

Artikkelen til Cook et al fra 2013, den du vet om at «97 prosent av forskerne er enige osv.», fortsetter å skape bølger.

Ikke at den er så veldig interessant i seg selv. For de fleste er det neppe overraskende at de fleste klimaforskere stiller seg bak det rådende synet om menneskeskapte klimaendringer. Dels fordi det er levebrødet deres, dels fordi Klimapanelet har gitt dem i oppdrag å bli enige, og dels fordi vi med Bengtsson-affæren friskt i minnet nettopp har fått demonstrert hvordan meningsterroren innen klimatariatet fungerer i praksis: Ingen avvik fra Partilinja tolereres.

Det som fortsetter å skape debatt, er imidlertid ikke så mye funnene eller detaljene i artikkelen selv, men omstendighetene rundt dem, herunder med usannheter fra forfatterne, som ikke har villet utlevere data til andre forskere. Brandon Shollenberger fant imidlertid dataene «liggende og slenge» på Internett, uten passordbeskyttelse, og lastet dem ned. Universitetet reagerte da med å sende ham et brev med trussel om å saksøke ham hvis han publiserte dataene – og dersom han publiserte selve brevet! Shollenberger tok en tenkepause, og la deretter dataene ut på nettet, fritt tilgjengelige for kreti og pleti. Noe forfatterne selvfølgelig skulle ha gjort selv i utgangspunktet. Det er neppe noen «rykende pistol» om juks der, men temmelig sikkert om svakheter i metode, tilnærming og gjennomføring.

Men altså, at «klimaforskerne er enige», er selvfølgelig et stort gjesp. Det eneste som jo er litt artig, er timingen: Artikkelen kom ut samtidig med at analysen av klimamodeller og observasjoner i Klimapanelets 2. utkast ble lekket. Den viste som kjent at de har tatt feil på den måten at klimaet ikke kan være så følsomt for CO2 som modellene simulerer – de viser for mye oppvarming – og da er det jo greit å vite at alle var enige.

Obama og hans villedere

Det har imidlertid også dukket opp en annen liten ting i forbindelse med 97-prosent artikkelen:

I fjor tvitret president Barack Obama i anledning undersøkelsen at «97 prosent av forskerne er enige: Klimaendringene er virkelige, menneskeskapte og farlige».

Han linket til en artikkel fra Reuters, som igjen viste til den aktuelle artikkelen av Cook et al, publisert i tidsskriftet Environmental Research Letters (ERL).

Men Obama har et problem: Han har åpenbart blitt villedet av sine rådgivere, siden det ikke er noe som helst i 97-prosents undersøkelsen som støtter utsagnet om at forskerne er enige om at klimaendringene er «farlige«. Undersøkelsen gjaldt artikler der klimaendringer ble nevnt, med en vurdering av om de støttet synet om at de var menneskeskapte – ikke om de var farlige, eller om global oppvarming utgjorde en eller annen form for risiko eller trussel.

Heller ikke Reuters maktet å gjengi funnene i artikkelen riktig, selv om de ikke nevner noe om «farlige». Reuters begynner med å si at 97 prosent av «forskerne» sier at global oppvarming er «hovedsakelig» menneskeskapt, noe som ikke er riktig fordi 1) hvis «hovedsakelig» betyr mer enn 50 prosent av den observerte oppvarmingen, støttes ikke denne konklusjonen av artikkelen selv, 2) undersøkelsen talte artikler, ikke hoder, og 3) undersøkelsen omfattet 11944 sammendrag fra vitenskapelige artikler, og ikke 4000 som påstått av Reuters. Over 66 prosent av de undersøkte artiklene uttrykte ingen spesiell mening den ene eller den andre veien om menneskeskapt global oppvarming, så tallet 97 prosent gjelder uansett bare et delsett av korpuset.

Kammen og hentesveisen

Det flere ikke var klar over på det aktuelle tidspunktet, var at redaktøren for tidsskriftet som publiserte artikkelen, Environmental Research Letters (ERL), Daniel M. Kammen, også er vitenskapelig rådgiver for Obama.

sin egen blogg promoterte han både Cook et als artikkel og Obamas tweet.

Nå kom riktignok ikke tvitringen direkte fra Obama, men fra en gruppe som driver kampanje for politikken hans. Men det er like fullt «offisielt» den amerikanske presidenten som taler, og meldingen vakte mye oppstuss rundt omkring i verden.

Men altså:

  • Kammen er rådgiver for den amerikanske presidenten.
  • Han er også redaktør for et vitenskapelig tidsskrift, og promoterer en artikkel fra dette tidsskriftet.
  • Både presidenten og Reuters skriver usant og/eller misvisende om funnene i artikkelen.
  • Kammen har en åpenbar interessekonflikt her: Mannen han arbeider for, feilsiterer en artikkel som han selv har godkjent for publisering. Har han ikke en viss etisk plikt, også som forsker, til å sørge for en sannferdig beskrivelse av virkeligheten? Men så langt jeg vet, er ingen korrigeringer eller presiseringer fra Kammen er å spore.
  • I stedet ligner de pussige utfluktene og hemmeligholdet, pluss de diverse påstandene som artikkelen ikke gir dekning for, stadig mer på en utpreget hentesveis som begynner svært langt fra toppen, men som er pent lagt på plass av Kammen.

———————–

José Duarte, etter det jeg forstår en nykommer i klimadebatten, kaller dette for en «etisk katastrofe» (søk etter Duarte i kommentarfeltet på Judith Currys blogg). For en som har vært med en stund og observert nivået på usaklighetene, ikke bare fra amatører men fra forskerne selv, er det ikke spesielt overraskende at et nykommer blir sjokkert.

Han har også krevd at artikkelen blir trukket, se Duartes egen blogg.